VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 1 / 08