VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 6 / 09