VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 7 / 09