VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 8 / 09