VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 9 / 09