VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 14 / 10