VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 2 / 08