VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 3 / 08