VEMMiNA VP VEMMiNA-POiNT

VEMMiNA - TV, Sendung 4 / 08